0 on Nov 2, 2019

Hế Lô cả nhà, Em là Kim Loan thành viện mới của diễn đàn được  biết  ở đây rất nhiều anh chị có kinh nghiệm về bọc răng sứ. Thì cho em hỏi ở đây đã có anh chị nào bọc răng sứ venus chưa ạ. Anh chị  có thể cho em xin đánh giá răng sứ Venus như thế nào được không ạ. Vì em cũng tìm hiểu nhiều nguồn nhưng toàn chữ chuyên ngành nên em không hiểu lắm. Em xin cảm ơn trước

Đánh giá răng sứ venus

 
  • Được thích bởi
Trả lời
Loading more replies