0 on Nov 13, 2019

Chào mọi người! hôm nay là lần đầu tiên mình lên đây nhờ chia sẻ một chút chuyện. Chuyện là răng mình nay bị sâu với bị ố vàng nên muốn đi bọc răng sứ. Mình cũng có tìm kiếm thì thấy ưng ý hai loại là răng sứ cercon và titan. Thì bạn nào đã bọc hai loại răng này rồi thì cho mình xin ít đánh giá loại nào tốt hơn tại mình cần loại nào chắc chắn một chút.

Răng sứ cercon và titan

 
  • Được thích bởi
Trả lời
Loading more replies