0 on Dec 7, 2019

Mọi người có thể giúp tôi với được không. Chuyện là răng cửa của mẹ tôi đã yếu và sắp rụng mất rồi. Tôi định dẫn mẹ đi làm đã lâu lắm rồi. Mà thiệt tình thì tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Nên mọi người biết trồng 1 cái răng cửa bao nhiêu tiền không? Nếu mọi người biết thì phản hồi giúp tôi với nha. Tôi cảm ơn mọi người

Trồng 1 cái răng cửa bao nhiêu tiền

 
  • Được thích bởi
Trả lời
Loading more replies