0 on Dec 7, 2019

Chào mọi người!

Em gái em có một cái răng hàm bị sâu nặng nên vừa rồi con bé phải đi nhổ. Từ khi nhổ xong con bé ăn uống khó khăn hơn. Nên em quyết định cho con bé đi trồng lại chỗ răng đó. Nhưng em thắc mắc trồng 1 cái răng hàm bao nhiêu tiền? Bởi vì em muốn tìm hiểu cho rõ để con bé đi làm một lần cho tốt. Để khỏi phải làm đi làm lại mất thời gian và tốn kém. Vì vậy mọi người cố gắng giúp em nha. Em cảm ơn mọi người

Trồng 1 cái răng hàm bao nhiêu tiền

 
  • Được thích bởi
Trả lời
Loading more replies