0 on Dec 6, 2019

Tôi hiện tại cũng đã có công việc tương đối ổn định. Nhưng khi nhìn lại thấy hàm răng của mình mà chán lắm mọi người. Nên tôi định đi làm lại răng cho đẹp. Mọi người có biết trồng răng mất bao nhiêu tiền không? Để tôi biết còn chuẩn bị và sắp xếp thời gian. Mọi người nhanh nhanh phản hồi cho tôi nha. Đa tạ mọi người

Trồng răng mất bao nhiêu tiền

 
  • Được thích bởi
Trả lời
Loading more replies