0 on Dec 3, 2019

Chào mọi người!

Trên đây có ai đã từng làm răng, cho tôi hỏi trồng răng sứ được bao nhiêu năm? Vì bỏ ra một số tiền để làm mà thời gian ngắn quá thì cũng tiếc. Với lại cho tôi hỏi chỗ nào làm răng tốt. Để tui đi làm luôn. Tôi đang ở Hà Nội nha. Mọi người giúp tôi với

Trồng răng sứ được bao nhiêu năm

 
  • Được thích bởi
Trả lời
Loading more replies