0 on Dec 3, 2019

Chào mọi người!

Tình hình là sắp tới tôi có ra Hà Nội công tác hai tuần. Cũng định làm răng đã lâu rồi và nghe nói làm răng ở Hà Nội rất đẹp. Nhưng không rõ là trồng răng sứ mất bao nhiêu ngày? Vì trong thời gian công tác tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh. Mọi người ai có thông tin thì cho tôi biết với nha. Nếu tôi thấy thuận tiện thì tôi sẽ làm ở Hà Nội luôn

Trồng răng sứ mất bao nhiêu ngày

 
  • Được thích bởi
Trả lời
Loading more replies