Cty TNHH SX ép cọc bê tông Phú Hưng

Thông tin Cty TNHH SX ép cọc bê tông Phú Hưng

cty tnhh sx ép cọc bê tông phú hưng

I. Tên Cty viết bằng tiếng Việt: Cty TNHH SX ép cọc bê tông Phú Hưng

II. Tên Cty viết bằng tiếng nước ngoài:

III. Mã số của doanh nghiệp: 0304864435

IV. Ngày cấp mã doanh nghiệp: 18/03/2007 | Ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động: 19/03/2007

V. Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

VI. Địa chỉ trụ sở của công ty: 194 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Số Điện thoại:

Địa chỉ E-mail:

Fax:

VII. Tên chủ doanh nghiệp: Vũ Đức Hoà

Địa chỉ tại: 194 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

VIII. Giám đốc: Vũ Đức Hoà

(Bài viết về Cty TNHH SX ép cọc bê tông Phú Hưng trích dẫn tại website Vinabiz.org)

Be the first to post a comment.

Add a comment