BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ
Sứ kim loại Mỹ 1.000.000/ Răng
Sứ titan 1.500.000/ Răng
Sứ Vita 2.000.000/ Răng
Toàn sứ Zirconia (Đức) 4.000.000/ Răng
Toàn sứ Cercon (Đức) 6.500.000/ Răng
 Toàn sứ Zolid 8.500.000/ Răng
 Mặt dán sứ veneer 11.000.000/ Răng
(Bảng giá tham khảo)