Thí nghiệm cọc bê tông cốt thép

Spread the love

Câu hỏi: Các đồng nghiệp cho mình hỏi câu này, đơn vị của mình đang thi công thí nghiệm ép cọc bê tông cốt thép nhưng mình không hiểu ai sẽ là người phải lập đề cương thí nghiệm (gồm tư vấn thiết kế , đơn vị thi công , đơn vị thí nghiệm , chủ đầu tư , tư vấn giám sát …) và ai sẽ là người chỉ định đơn vị thí nghiệm cọc bê tông cốt thép và xin được chỉ giáo về các công tác khác trong công tác thí nghiệm cọc bê tông cốt thép (ép cọc sau bao lâu thì mới làm thí nghiệm…). Và nhiều vấn đề liên quan khác xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ .

(Nickname levietcuong991978 , diendanxaydung.vn)

thí nghiệm cọc bê tông cốt thép

Trả lời câu hỏi về Thí nghiệm cọc bê tông cốt thép

Qui trình về thủ tục pháp lý cho thí nghiệm cọc bê tông cốt thép:

– Đơn vị thiết kế cần đưa ra yêu cầu thí nghiệm cọc: quy trình gia tải, thời gian giữ tải, tải trọng thí nghiệm đầu cọc… Ban quản lý dự án sẽ yêu cầu Đơn vị thiết kế cung cấp, thiết kế dựa vào TCXDVN 269-2002 Cọc phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục để lập yêu cầu.

– Sau khi đã có yêu cầu thiết kế, bạn nên yêu cầu Đơn vị thí nghiệm cọc bê tông cốt thép lập đề cương, trong đề cương phải thể hiện được rõ: thời gian thực hiện hoàn thành, thiết bị dự kiến khi thực hiện (bao gồm giấy kiểm định thiết bị, phương án thí nghiệm, biện pháp an toàn trong thí nghiệm…).

– Theo quy định thì Chủ đầu tư là người có trách nhiệm lựa chọn đơn vị thí nghiệm cọc và phải chịu chi phí này (ngoại trừ có hợp đồng trọn gói thi công và bao luôn thí nghiệm, bạn xem lại hợp đồng của mình với Chủ đầu tư), việc thí nghiệm cọc bê tông cốt thép nên được thực hiện trước khi công trình được khởi công để không gây ảnh hưởng tới tiến độ và giá thành (vì thực tế chiều dài của cọc có thể thay đổi dẫn đến giá thành thay đổi).

– Sau khi đã thí nghiệm ngoài công trường xong, đơn vị thí nghiệm cần lập Báo cáo kết quả thí nghiệm cọc, mô tả lại quá trình thực hiện, những số liệu…và gửi kết luận cùng kiến nghị

– Sau khi đã có kết quả thí nghiệm, bạn hãy làm văn bản gởi tư vấn thiết kế đề nghị được thiết kế quyết định bằng văn bản trả lời về chiều dài cọc thi công đại trà (nếu thay đổi chiều dài có bản vẽ kèm theo), cho dù quá trình thí nghiệm đã hoàn toàn thõa mãn thiết kế ban đầu thì thiết kế vẫn cần có văn bản trước khi được tiến hành thi công đại trà, đó là sự ràng buộc pháp lý với đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế.

– Thời gian ép cọc bê tông bao lâu mới thí nghiệm là có kể đến sự phục hồi của nền đất xung quanh cọc do trong quá trình ép đã phá vỡ, đất cần có thời gian phục hồi, phụ thuộc vào từng loại đất xung quanh cọc, thông thường ngoài thực tế thì các công trình là 7 ngày, việc này có quy định cụ thể trong TCXDVN 269-2002.

– Quá trình thi công ngoài công trường bạn nên xem TCXDVN 286-2003 Đóng và ép cọc – tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu để xem các Fom mẫu, tất cả các thiết bị đem đến công trường đều phải được kiểm định, quá trình thực hiện tư vấn giám sát phải có mặt 24/24 kể cả ban đêm (do quá trình thí nghiệm có thể kéo dài vài ngày) để ghi chép số liệu.

(Nickname thsnam, diendanxaydung.vn)

(Nguồn Diendanxaydung.vn)


Spread the love

Be the first to post a comment.

Add a comment